Rockwool Blåseull

 
Rockwool Blåseull er fremstilt av steinull og gir en fullgodisolering. Produktet er dimensjonsstabilt, brannsikkert, fukt- og vannavvisende.

Anvendelse:
Rockwool Blåseull brukes på loft og i områder hvor det er vanskelig å komme til med vanlige isolasjonsplater, eller i bygg med mange tekniske installasjoner.
Blåseullen gir en hurtig og økonomisk løsning som fyller ut alle hulrom og legger seg som et tett lag rundt sperrer, el-rør, ventilasjonskanaler og lignende.
 
 
 
 
 

 
Etterisolering - en lønnsom investering
 
Etterisolering med Rockwool Blåseull er en lønnsom og varig investering på mer enn en måte. De årlige fyringsutgiftene
reduseres betraktelig, samtidig som bokomforten og boligens verdi øker. Engangsutgiftene ved etterisolering spares inn på noen få år, og det forbedrede innemiljøet har du glede av hver eneste
dag i hele husets levetid. Eldre boliger trenger etterisolering
Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet.
Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp. Ved å etterisolere med Rockwool Blåseull får du først og fremst en varmere bolig. Problemer med trekkfulle gulv og ujevn varme forsvinner fordi et godt og riktig isolert hus holder bedre på varmen. Samtidig reduseres energiforbruket, og både miljøet og utgifter til oppvarming spares.

 


Et typisk kjennetegn på mangelfull isolasjon er lange istapper fra takrennene.

Rockwool Blåseull er markedets mest brukte
Etterisolering med Rockwool Blåseull er en anerkjent og sikker løsning som har vært brukt i mer enn 35 år. Blåseullen er produsert på samme basis som Rockwools velkjente isolasjonsplater av steinull. Derfor har også blåseullen svært gode varmeisolerende egenskaper. Etter innblåsingen
holder isolasjonen seg der den skal være, uten å synke sammen. I tillegg er Rockwool Norges mest
brannsikre bygningsisolasjon, og innblåst Rockwool kan være med på å redusere risikoen for at et
branntilløp sprer seg.
 
 
Etterisolering - enkelt, raskt og effektivt
 
Etterisolering med Rockwool Blåseull er en svært fornuftig løsning for alle hus med mangelfull isolasjon på loftet, i veggene og mellom etasjene. Metoden forutsetter at huset er konstruert med hulrom i vegger og i etasjeskillere slik at løs Rockwool kan blåses inn.
Normalt vil arbeidet som utføres av autoriserte entreprenører være gjort på en dag eller to. Resultatet vil merkes umiddelbart i form av redusert varmetap og et mer behagelig inneklima. I mange tilfeller vil innblåst Rockwool også være
med på å dempe uønsket lyd.
 
Autorisert utførelse
Etterisolering med Rockwool Blåseull utføres av autoriserte spesialentreprenører over hele landet. Alle entreprenørene har gjennomgått en grundig opplæring og bruker markedets mest avanserte utstyr.
Når etterisoleringen er ferdig utstedes det en attest som garanti for at arbeidet er fagmessig utført.
Denne attesten er dermed en dokumentasjon på hva som er gjort og en bekreftelse på at husets bokomfort og verdi har økt. Ønsker du et uforpliktende tilbud på hva det vil koste å etterisolere huset ditt, ta kontakt.
 
 
Differansen mellom uisolert og isolert konstruksjonsdel
 
 
 

 
Copyright Grenland Etterisolering. Design by Trond Kolbjørnsen 2008